Bác Sĩ Sản Khoa

BS.CKII. LƯU HÙNG DŨNG
Có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKI. PHẠM THỊ LÁ
Có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc
Chuyên môn:
 Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. HUỲNH NGỌC KẾT
Có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. TRẦN MINH TÂN
Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN DUY LINH
Giám Đốc Chuyên Môn Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. LÊ THỊ THU VÂN
Giám Đốc Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. LÊ CHÍ CÔNG
Trưởng Khoa Cấp Cứu – Phòng Sanh Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN TÀI VÔ
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. TRẦN NGỌC THANH
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Nhi Khoa

BS. PHẠM THỊ HÒA
Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. ĐOÀN NGUYỄN DIỄM TIÊN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN HỮU TIỀN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. DƯƠNG TUẤN HÒA
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. BÙI VĨNH THÀNH
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. ĐOÀN NGUYỄN DIỄM TIÊN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHẠM THỊ HÒA
Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN HỮU TIỀN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. DƯƠNG TUẤN HÒA
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. DƯƠNG TUẤN HÒA
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Đa Khoa

BS.CKI. HÀ KIM HUỆ
Giám Đốc Pháp Lý Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

TS.BS. TRẦN THỊ TRÚC LINH
Trưởng phòng KHTH Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. CHAU KEO
Chuyên môn: Tai-Mũi-Họng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. KHA NHẤT HUY
Chuyên môn: Ngoại Khoa – Ngoại Tổng Quát
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. TRẦN MINH TIỀN
Chuyên môn: Ngoại Khoa – Ngoại Tổng Quát
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. HÀ KIM HUỆ
Giám Đốc Pháp Lý Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

TS.BS. TRẦN THỊ TRÚC LINH
Trưởng phòng KHTH Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. CHAU KEO
Chuyên môn: Tai-Mũi-Họng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. KHA NHẤT HUY
Chuyên môn: Ngoại Khoa – Ngoại Tổng Quát
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. TRẦN MINH TIỀN
Chuyên môn: Ngoại Khoa – Ngoại Tổng Quát
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám