Bac-si-Chau-Keo

Chuyên môn: Tai mũi họng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Bác sĩ Chuyên khoa I Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018
Bác sĩ sơ bộ Chuyên khoa TMH, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2013

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

Nội soi chẩn đoán bệnh lý Tai Mũi Họng 2014
Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2020

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bs nội khoa, 2013-2016

Đăng Ký Khám