bác sĩ mai phương thảo

Trưởng Khoa Nội – Da Liễu Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Thạc sĩ Nội khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019
Bác sĩ Chuyên khoa I Nội khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

Điện tâm đồ, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2020
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện tim TP. HCM, 2020

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bác sĩ khám & điều trị Nội khoa, Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2020

Đăng Ký Khám