Bác sĩ bùi vĩnh thành

Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Định hướng chuyên khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2020-2022
Bác sĩ Đa Khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ 2020

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bác sĩ khám & điều trị Nhi khoa, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2023

Đăng Ký Khám