Bác sĩ dương tuấn hòa

Chuyên môn: Tiêm chủng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Bác sĩ Y học dự phòng, Đại học Y dược Cần Thơ, 2020

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

An toàn tiêm chủng, Viện Pastuer TP.HCM, năm 2020.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bác sĩ khám & tư vấn tiêm chủng, Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2023.

Đăng Ký Khám