bac-si-tien

Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Bác sĩ Đa Khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2020

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế cơ bản, 2021

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Bác sĩ khám & điều trị chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, 2020

Đăng Ký Khám