bac-si-thi-hoa

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Tiêm chủng – Dinh dưỡng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Bác sĩ Y học dự phòng, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

Dinh dưỡng lâm sàng, Đại Học Y Dược Cần Thơ, 2020
An toàn tiêm chủng nâng cao, Viện Pastuer TP.HCM, 2020
An toàn tiêm chủng, Viện Pastuer TP.HCM, 2018

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tổ Trưởng Tổ dinh dưỡng – tiết chế, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2020
Bác sĩ khám & tư vấn dinh dưỡng, Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2020
Bác sĩ khám & tư vấn tiêm chủng, Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc, từ năm 2018

Đăng Ký Khám