Bác Sĩ Sản Khoa

BS.CKII. VÕ ĐÔNG HẢI
Cố Vấn Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN DUY LINH
Giám Đốc Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. LÊ THỊ THU VÂN
Giám Đốc Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. TRƯƠNG THỊ ANH THI
Trưởng Khoa, Nguyên Giảng Viên Khoa Sản BVQT Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. LÊ CHÍ CÔNG
Trưởng Khoa Cấp Cứu – Phòng Sanh Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

ThS.BS. LƯƠNG NGỌC BÍCH
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN TÀI VÔ
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. VÕ ĐÔNG HẢI
Cố Vấn Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN DUY LINH
Giám Đốc Chuyên Môn Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. LÊ THỊ THU VÂN
Giám Đốc Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. TRƯƠNG THỊ ANH THI
Trưởng Khoa, Nguyên Giảng Viên Khoa Sản BVQT Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. LÊ CHÍ CÔNG
Trưởng Khoa Cấp Cứu – Phòng Sanh Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

ThS.BS. LƯƠNG NGỌC BÍCH
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Nhi Khoa

BS. ĐỖ ANH QUANG
Phó Trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. LÊ THỊ ANH PHƯƠNG
Phó Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Quản Lý Chất Lượng
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Trưởng Khoa KSNK Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHẠM THỊ HÒA
Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. ĐOÀN NGUYỄN DIỄM TIÊN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN HỮU TIỀN
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. ĐỖ ANH QUANG
Phó Trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. LÊ THỊ ANH PHƯƠNG
Phó Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Quản Lý Chất Lượng
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Trưởng Khoa KSNK Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHẠM THỊ HÒA
Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Đa Khoa

BS.CKI. HÀ KIM HUỆ
Giám Đốc Pháp Lý Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. MAI PHƯƠNG THẢO
Trưởng Khoa Nội – Da Liễu Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội tiết – Tim Mạch
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. LÊ NGUYÊN NHẤT THANH
Trưởng Khoa Khám Bệnh Đa Khoa BV Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. CHAU KEO
Chuyên môn: Tai-Mũi-Họng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. HÀ KIM HUỆ
Giám Đốc Pháp Lý Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. MAI PHƯƠNG THẢO
Trưởng Khoa Nội – Da Liễu Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội tiết – Tim Mạch
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. LÊ NGUYÊN NHẤT THANH
Trưởng Khoa Khám Bệnh BV Phương Châu Sa Đéc
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. CHAU KEO
Chuyên môn: Tai-Mũi-Họng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám