Examination schedules of Sa Dec

(14/02/2022 – 20/02/2022)

Phòng khám Thời gian Thứ 2 14/02/2022 Thứ 3 15/02/2022 Thứ 4 16/02/2022 Thứ 5 17/02/2022 Thứ 6 18/02/2022 Thứ 7 19/02/2022 Chủ nhật 20/02/2022
Trực cấp cứu Sản 24h BS ThảoBS Nhung BS TuấnBS Hằng BS HảiBS Nhung BS NguyệtBS Hằng BS ThảoBS Nhung BS TuấnBS Tùng BS ThảoBS Nhung
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Nguyệt (SC)BS Tuấn

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)BS Tuấn (S) BS Thảo (SC)BS Hải (S) BS T.Anh (SC)BS Nguyệt (S) BS Nguyệt (SC)BS Thảo (S) BS Thảo (SC)BS Nguyệt (S) BS Tuấn (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS T.LộcBS Tiền BS ThuấnBS Quang (HC) BS M.ThưBS Tiên (HC) BS VũBS Tiên (HC) BS QuangBS Tiền (HC) BS T.LộcBS Tiền BS QuangBS Dung
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS T.Lộc BS Quang BS M.Thư BS Vũ BS Quang BS T.Lộc
Phòng khám Ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Danh BS Danh BS Danh
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Tiên BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS ThảoBS Nguyên (SC)

BS T.Nhân (T)

BS Thanh (T12N)BS Duy (T12Đ)

BS M.Điền

BS Thảo (SC)BS Thanh (T)

BS L.Điền

BS ThảoBS Khoa BS ĐứcBS L.Điền BS Nguyên (T12N)BS Thúy (T12Đ)

BS T.Nhân

BS ThanhBS Nguyên
Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS HuệBS Thanh BS Huệ BS Huệ BS Huệ BS HuệBS Thanh BS Thảo
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Nguyên BS M.Điền BS L.Điền BS Khoa BS L.Điền BS T.Nhân
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Giang BS Duyên BS Thi BS Phương BS Giang BS M.Phương
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS T.Nhân
Phòng tiêm ngừa Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS DungBS Kiều (S)

BS Quyên (C)

BS PhươngBS Đăng (S)

BS Kiều (C)

BS DungBS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS PhươngBS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS PhươngBS Quyên (S)

BS Đăng (C)

BS DungBS Tuấn (S)

BS Quyên (C)

BS Dung (S)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như BS Khánh

(14/02/2022 – 20/02/2022)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

14/02/2022

Thứ 3

15/02/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS ThảoBS Nhung BS TuấnBS Hằng
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Nguyệt (SC)BS Tuấn

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)BS Tuấn (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS T.LộcBS Tiền BS ThuấnBS Quang (HC)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS T.Lộc BS Quang
Phòng khám Ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Danh BS Danh
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS ThảoBS Nguyên (SC)

BS T.Nhân (T)

BS Thanh (T12N)BS Duy (T12Đ)

BS M.Điền

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS HuệBS Thanh BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Nguyên BS M.Điền
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Giang BS Duyên
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS DungBS Kiều (S)

BS Quyên (C)

BS PhươngBS Đăng (S)

BS Kiều (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như
Phòng khám Thời gian Thứ 4

16/02/2022

Thứ 5

17/02/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS HảiBS Nhung BS NguyệtBS Hằng
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Thảo (SC)BS Hải (S) BS T.Anh (SC)BS Nguyệt (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS M.ThưBS Tiên (HC) BS VũBS Tiên (HC)
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS M.Thư BS Vũ
Phòng khám Ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)

 

BS Danh
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Thảo (SC)BS Thanh (T)

BS L.Điền

BS ThảoBS Khoa
Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Huệ BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS L.Điền BS Khoa
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Thi BS Phương
Phòng khám Răng hàm mặt Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng khám Mắt Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS DungBS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS PhươngBS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như
Phòng khám Thời gian Thứ 6

18/02/2022

Thứ 7

19/02/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS ThảoBS Nhung BS TuấnBS Tùng
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Nguyệt (SC)BS Thảo (S) BS Thảo (SC)BS Nguyệt (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS QuangBS Tiền (HC) BS T.LộcBS Tiền
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Quang BS T.Lộc
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS ĐứcBS L.Điền BS Nguyên (T12N)BS Thúy (T12Đ)

BS T.Nhân

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS HuệBS Thanh BS Thảo
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS L.Điền BS T.Nhân
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Giang BS M.Phương
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Thanh BS T.Nhân
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS PhươngBS Quyên (S)

BS Đăng (C)

BS DungBS Tuấn (S)

BS Quyên (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS PhươngBS Như BS PhươngBS Như
Phòng khám Thời gian Chủ nhật

20/02/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS ThảoBS Nhung
Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Tuấn (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS QuangBS Dung
Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS ThanhBS Nguyên
Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30)
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Dung (S)
Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)Chiều (13h – 16h30) BS Khánh