Lịch khám bệnh

(10/01/2022 – 16/01/2022)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

10/01/2022

Thứ 3

11/01/2022

Thứ 4

12/01/2022

Thứ 5

13/01/2022

Thứ 6

14/01/2022

Thứ 7

15/01/2022

Chủ nhật

16/01/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS Tuấn

BS Nhung

BS Linh

BS Vô

BS Nhung

BS Huỳnh

BS Nguyệt

BS Thảo

BS Nhân

BS Tuấn

BS Nhung

BS Linh

BS Hải

BS Thảo

BS Huỳnh

BS Vô

BS Nhung

BS Nhân

BS Thảo

BS Nhung

BS Linh

Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt (SC)

BS Vô (7h-14h)

BS Thảo (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

BS Tuấn (SC)

BS Vô

(7h-14h)

BS Vô (SC)

BS Nguyệt

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Thảo

(7h-14h)

BS Tuấn (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS Quang

BS Dung (HC)

BS T.Lộc

BS Tiền

BS A.Thư

BS Quang (HC)

BS Quang

BS Tiên (HC)

BS T.Lộc

BS Mẫn

BS M.Thư

BS Quang (HC)

BS Quang

BS Ngân

(HC)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang BS T.Lộc BS Quang BS Quang BS T.Lộc BS Quang BS Quang (S)
Phòng khám Ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh BS Danh BS Danh
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiên BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Thanh

BS Thảo (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thảo

BS Huỳnh (SC)

BS T.Nhân

BS Đức

BS Thanh (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thảo (SC)

BS Đức (T12N)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thanh

BS Thảo (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS L.Điền

BS Thảo

BS Thanh (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS M.Điền

BS Nguyên (T12N)

BS Thanh (T12Đ)

BS Lưu Điền

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ BS Huệ BS Huệ BS Huệ BS Thảo BS Thanh BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa BS T.Nhân BS Khoa BS Khoa BS L.Điền BS M.Điền
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo BS Keo Bs Keo
Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dung (S)

BS Duyên

BS Dung (S)

BS Phương (C)

BS Phương (S)

BS Dung (C)

BS Dung (S)

BS Phương (C)

BS Phương (S)

BS Dung (C)

BS Dung (S)

BS Trí

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

(10/01/2022 – 16/01/2022)

Phòng khám Thời gian Thứ 2

10/01/2022

Thứ 3

11/01/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS Tuấn

BS Nhung

BS Linh

BS Vô

BS Nhung

BS Huỳnh

Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt (SC)

BS Vô (7h-14h)

BS Thảo (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

Trực cấp cứu Nhi 24h BS Quang

BS Dung (HC)

BS T.Lộc

BS Tiền

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang BS T.Lộc
Phòng khám Ngoại Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh BS Danh
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Thanh

BS Thảo (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thảo

BS Huỳnh (SC)

BS T.Nhân

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa BS Trí Nhân
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Răng hàm mặt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Mắt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dung (S)

BS Duyên

BS Dung (S)

BS Phương (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

Phòng khám Thời gian Thứ 4

12/01/2022

Thứ 5

13/01/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS Nguyệt

BS Thảo

BS Nhân

BS Tuấn

BS Nhung

BS Linh

Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vô (SC)

BS Nguyệt

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

Trực cấp cứu Nhi 24h BS A.Thư

BS Quang (HC)

BS Quang

BS Tiên (HC)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang BS Quang
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Đức

BS Thanh (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thảo (SC)

BS Đức (T12N)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ BS Huệ
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa BS Khoa
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Răng hàm mặt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Mắt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương (S)

BS Dung (C)

BS Dung (S)

BS Phương (C)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

Phòng khám Thời gian Thứ 6

14/01/2022

Thứ 7

15/01/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS Hải

BS Thảo

BS Huỳnh

BS Vô

BS Nhung

BS Nhân

Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Thảo

(7h-14h)

Trực cấp cứu Nhi 24h BS T.Lộc

BS Mẫn

BS M.Thư

BS Quang (HC)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Lộc BS Quang
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiên
Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Thanh

BS Thảo (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS L.Điền

BS Thảo

BS Thanh (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS M.Điền

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thảo BS Thanh
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS L.Điền BS M.Điền
Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo BS Keo
Phòng khám Răng hàm mặt
Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Mắt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương (S)

BS Dung (C)

BS Dung (S)

BS Trí

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

Phòng khám Thời gian Chủ nhật

16/01/2022

Trực cấp cứu Sản 24h BS Thảo

BS Nhung

BS Linh

Phòng khám Sản phụ Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn (S)
Trực cấp cứu Nhi 24h BS Quang

BS Ngân

(HC)

Phòng khám Nhi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang (S)
Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Trực Cấp cứu tổng hợp 24h BS Nguyên (T12N)

BS Thanh (T12Đ)

BS Lưu Điền

Phòng khám Nội Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh (S)
Phòng khám Ngoại Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Tai mũi họng Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Răng hàm mặt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng khám Mắt Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng Nội soi Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh
Phòng tiêm ngừa 1 Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Phòng tiêm ngừa 2 Sáng (7h – 11h30)
Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương