GÓI KHÁM BỆNH LÝ TIÊU HÓA CƠ BẢN

1.120.000 

Gói khám bệnh lý tiêu hóa cơ bản của BV Phương Châu Sa Đéc được thiết kế khoa học, phù hợp với nhu cầu và tình hình sức khỏe của từng người bệnh.

Hỏi đáp bác sĩ
Đặt lịch hẹn