Trách nhiệm với xã hội của Phương Châu

Trách nhiệm với xã hội của một bệnh viện cũng chính là sứ mệnh lớn trong chăm sóc y tế vì cộng đồng. Do vậy, những cống hiến của một hệ thống y tế luôn hướng đến người bệnh bằng nhiều hoạt động thiện nguyện.

Thời gian qua, Tập Đoàn Y Tế Phương Châu chăm lo sức khỏe cộng đồng bằng nhiều chuyến khám từ thiện cho người dân vùng xa, thiếu thốn điều kiện chữa trị bệnh tại các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng…

Bên cạnh đó, trách nhiệm với xã hội của hệ thống y tế Phương Châu còn là những nỗ lực cống hiến vào sự phát triển của nền y tế Khu vực. Trên cơ sở thế mạnh về Sản Khoa và lĩnh vực Hỗ Trợ Sinh Sản, Phương Châu luôn hướng đến việc tạo ra nhiều dịch vụ y tế hiện đại, tiện ích, rút ngắn khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từ đó, cải thiện chất lượng chăm sóc y tế trên toàn vùng, một cách quan trọng không kém để chia sẻ trách nhiệm với xã hội và cộng đồng của Phương Châu.

Cụ thể, Phương Châu từng bước nỗ lực thực hiện:

Hướng tới bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh, mà trở thành nơi đến để tăng cường sức khỏe cho người dân địa phương thông qua các hình thức khám tầm soát sức khỏe, chia sẻ rộng rãi các hiểu biết y khoa trong phòng ngừa bệnh.

Nỗ lực tạo dựng một môi trường văn minh, nơi các nhân viên y tế đang làm việc tại Phương Châu luôn tôn trọng lẫn nhau để trưởng thành, an tâm làm việc. Bằng cách nuôi dưỡng nguồn tài nguyên nhân lực y tế trình độ cao, Phương Châu có thể mang đến nhiều hơn những giá trị về y tế.

Bằng cách thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tạo cơ hội tiếp thu những kiến thức y khoa mới nhất, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học. Đó là một trong những nỗ lực cống hiến vì trách nhiệm xã hội, cộng đồng và vì sự phát triển chung của nền y tế khu vực đã và đang được Phương Châu đẩy mạnh thực hiện.