AN TOÀN CHỐNG DỊCH – AN TÂM SẢN XUẤT

Trước sự bùng phát của Covid-19 đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cách thức hoạt động theo cách chưa từng có; từ những phương án phòng chống dịch “3 tại chỗ” được thiết lập, trong đó việc quyết định ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo trong doanh nghiệp phải kể đến việc xét nghiệm sàng lọc Sars – CoV – 2 định kỳ. Thấu hiểu được nổi lo của doanh nghiệp, Phương Châu Sa Đéc tiếp tục trong sứ mệnh đồng hành sâu sát cùng quý doanh nghiệp trong các dịch vụ như xét nghiệm sàng lọc Sars – CoV – 2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyênRealtime – PCR, dịch vụ tư vấn an toàn phòng chống dịch cho doanh nghiệp….

Phương pháp Test nhanh kháng nguyên

STT Tên dịch vụ XN ĐVT Đơn giá Ghi chú
1 Covid Ag Rapid Test (test nhanh) Test 100,000 Mẫu đơn (từ 4 mẫu đến dưới 20 mẫu)

Thời gian có kết quả:Tối thiểu 90 phút (có thể dài hơn tùy theo số lượng thực hiện) Tùy theo số lượng mẫu sẽ có phụ phí di chuyển trên 1 lần thực hiện

Phương pháp Test nhanh kháng nguyên

STT Tên dịch vụ XN ĐVT Đơn giá Ghi chú
1 Covid Ag Rapid Test (test nhanh) Test 350,000 Mẫu đơn (từ 4 mẫu đến dưới 20 mẫu)
2 Covid Ag Rapid Test (test nhanh) Test 300,000 Mẫu đơn (từ >20 mẫu đến dưới 50 mẫu)
3 Covid Ag Rapid Test (test nhanh) Test 290,000 Mẫu đơn (từ >50 mẫu đến dưới 100 mẫu)
4 Covid Ag Rapid Test (test nhanh) Test 280,000 Mẫu đơn (từ >100 mẫu)

Thời gian có kết quả:Tối thiểu 90 phút (có thể dài hơn tùy theo số lượng thực hiện) Tùy theo số lượng mẫu sẽ có phụ phí di chuyển trên 1 lần thực hiện

Phương pháp RealTime – PCR

STT Tên dịch vụ XN ĐVT Đơn giá Ghi chú
1 Coronavirus Real time – PCR (Mẫu đơn) Mẫu 250.000  

Thời gian có kết quả: Tối thiểu 24 giờ (có thể dài hơn tùy theo số lượng thực hiện).

Xét nghiệm PCR
Xét nghiệm PCR

Phương pháp RealTime – PCR

STT Tên dịch vụ XN ĐVT Đơn giá Ghi chú
1 Coronavirus Real time – PCR (Mẫu đơn) Mẫu 850.000  
2 Coronavirus Real time – PCR (Gộp 2) Mẫu 1.200.000 Đơn giá 1 người: 600.000
3 Coronavirus Real time – PCR (Gộp 3) Mẫu 1.500.000 Đơn giá 1 người: 500.000
4 Coronavirus Real time – PCR (Gộp 4) Mẫu 1.800.000 Đơn giá 1 người: 450.000
5 Coronavirus Real time – PCR (Gộp 5) Mẫu 1.900.000 Đơn giá 1 người: 380.000

Thời gian có kết quả: Tối thiểu 12 giờ (có thể dài hơn tùy theo số lượng thực hiện) Phụ phí gói di chuyển, vật tư và hóa chất sử dụng khi thực hiện phương pháp RT – PCR:

  • Dưới 20 mẫu: 1.000.000/1 lần thực hiện
  • Trên 20 mẫu: 500.000/1 lần thực hiện
  • Phụ phí sẽ được xuất vào cùng hóa đơn đỏ